INSCHRIJVEN VRIJE SECTOR

Hoe schrijf ik mij in voor een woning?

In 10 stappen naar uw eigen woning. 

Stap 1: Kies via de woningzoeker de woningen van uw voorkeur. Klik hierbij op het hartje bij de woning.

Stap 2: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (deze kunt u later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 3: U ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: uw gebruikersnaam is uw e-mail, het wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 4: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan, in uw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 5: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als u alle documenten heeft geüpload dan kunt u klikken op ‘documenten compleet’. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 6: Geef aan wat u aanspreekt in LIFE en hoe u ouder worden in dit gebouw voor u ziet.  U kunt gebruik maken van Word of PDF. Deze kunt u toevoegen in uw dossier onder 'documenten/overig'.  Dit kan een word of pdf bestand zijn. Ook kunt u een email sturen aan info@leveninlife.nl. 

Stap 7: U heeft op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. Wilt u deze wijzigen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in uw IDD.

Stap 8: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten  (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, uw geschreven motivatie, het aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.  


U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u de woning accepteert zullen we uw  dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 8: Is uw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan u toewijzen en ontvangt u van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 9: We gaan elkaar ontmoeten! We plannen kennismakingsgesprekken en ontmoetingen voor de bewoners.

Stap 10 : Nu is het wachten tot het appartement gereed is en u de sleutel in ontvangst kan nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Hoe gaan Bouwinvest en MVGM met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/of  u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement. 

Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning in de vrije sector?

De woningen in Houthavens worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kunt u huurtoeslag aanvragen.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Uw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van uw eigen verbruik. Verder betaalt u als huurder belastingen: waterschaps- belasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur. In de Houthaven wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming. Hiervoor moet u zelf een abonnement afsluiten.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaalt u maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt (vooralsnog) EUR 85,- per maand. U ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waar u servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het electraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. U ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten. 

Wanneer is een borg van toepassing?

-  u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

-  u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

-  u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

-  u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

-  u vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.


Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.   

Waarom moet ik deze stukken aanleveren?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:
Het bruto maandinkomen is minimaal gelijk aan 3,5 x de kale huurprijs. Het inkomen van de partner wordt voor 75% meegerekend. Voorbeeld: bij een kale huurprijs van € 1.000,- is het benodigde minimum bruto maandinkomen vastgesteld op een bedrag van € 3.500,- .

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam van MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens, Leonie van Vliet of Danielle Koot.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Gepensioneerd/Uitkering

Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Eventueel bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.


Zelfstandig ondernemer

Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

Prognose 2019 (opgesteld door een accountant) 

Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Eventueel bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.


Eigen vermogen

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement. 


Motivatie voor wonen in LIFE
Om ervoor te zorgen dat gelijkgestemden hier straks zelfstandig samen oud worden en deze belangrijke waarden met elkaar delen, vragen we een toelichting middels motivatiebrief. In deze brief vragen wij u waarom u wilt komen wonen in LIFE en welke bijdrage u zou kunnen leveren. U kunt dit doen door een brief te uploaden in uw digitale dossier. Naast de inkomenseisen kunnen we deze motivatie gebruiken om de woning wel of niet toe te wijzen.

Waarom moet ik mij digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren.  Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning in LIFE.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor een minimale periode van 12 maanden, daarna voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Waarom verwachten de verhuurders een motivatiebrief voor deze woningen?

In LIFE streven we naar dat bewoners naar elkaar omkijken en een bijdrage willen leveren aan het concept LIFE. De verhuurders vragen een motivatiebrief om zo erachter te komen waarom men graag wilt wonen in Life, zodat de nieuwe bewoners ook echt een bijdrage kunnen leveren aan dit woonconcept en dit samen in stand kunnen houden.

Graag horen we bij de inschrijving wat u aanspreekt aan leven in LIFE. We streven voor dit gebouw naar een fijne groep buren die, geheel vrijblijvend en op een manier die hen past, naar elkaar omkijken. LIFE wordt beslist geen woongroep; iedereen woont zelfstandig in een eigen woning en er bestaat geen verplichting tot activiteiten of zorg. Wel denken we dat het leven net wat leuker en makkelijker wordt wanneer we bij elkaar betrokken zijn als groep gelijkgestemde buren. Elkaar leren kennen is de eerste stap, graag horen we iets meer over u als persoon. En we horen dan ook graag van u hoe u ‘omkijken naar elkaar’ zou willen invullen. Buren die u voorgingen noemden bijvoorbeeld: eens een boodschap voor elkaar meenemen, een gezellig uitje met wie daar zin in heeft, een luisterend oor, een klusje voor elkaar doen waar de ander meer handigheid in heeft, vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan, een borrel drinken in de buurtkamer. U mag deze motivatie zo kort of uitgebreid maken als u zelf wil of daarin ook een vraag stellen.

We horen graag van u. 

NB. voor de sociale huurappartementen van Habion is een aparte inschrijfprocedure en formulier. Klik hier.

Hoe worden de woningen toegewezen? Hoe stuur ik een motivatiebrief?


De woningen zijn bedoeld voor mensen met een leeftijd vanaf 60 jaar. Er gelden geen beperkingen voor waar u nu woont of wat voor woning u achterlaat. 

Graag horen we bij de inschrijving wat u aanspreekt aan leven in LIFE. We streven voor dit gebouw naar een fijne groep buren die, geheel vrijblijvend en op een manier die hen past, naar elkaar omkijken. LIFE wordt beslist geen woongroep; iedereen woont zelfstandig in een eigen woning en er bestaat geen verplichting tot activiteiten of zorg. Wel denken we dat het leven net wat leuker en makkelijker wordt wanneer we bij elkaar betrokken zijn als groep gelijkgestemde buren. Elkaar leren kennen is de eerste stap, graag horen we iets meer over u als persoon. En we horen dan ook graag van u hoe u ‘omkijken naar elkaar’ zou willen invullen. Buren die u voorgingen noemden bijvoorbeeld: eens een boodschap voor elkaar meenemen, een gezellig uitje met wie daar zin in heeft, een luisterend oor, een klusje voor elkaar doen waar de ander meer handigheid in heeft, vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan, een borrel drinken in de buurtkamer. U mag deze motivatie zo kort of uitgebreid maken als u zelf wil of daarin ook een vraag stellen.

Naast het voldoen aan de gestelde inkomenseis en de volledigheid van uw dossier en finale credit check vinden wij het heel belangrijk dat u als bewoner(s) kunt aangeven waarom u wilt wonen in LIFE en welke bijdrage kunt u leveren aan dit bijzondere woonconcept. Graag horen wij iets meer over uzelf.

- Wat is uw levensmotto?

- Wat spreekt u aan in LIFE?

- Hoe wilt u samenleven in LIFE?

Wij vragen u daarom een motivatie brief te schrijven waarin u deze drie vragen toelicht. Tezamen met alle benodigde stukken levert u uw motivatiebrief in. Deze kunt u toevoegen in uw digitale dossier (IDD). Op basis van datum inschrijving zullen we de inschrijvingen in behandeling nemen. Deze brief mag als tekst (maximaal 1 halve pagina). 

Deze brief kunt u als Worddocument toevoegen aan uw digitale woondossier (iDD). Eventueel kunt u deze ook e-mailen naar info@leveninlife.nl.Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen, dan worden deze meegenomen in de inkomensberekening.

U kunt kosteloos via de belastingdienst een IBRI formulier aanvragen, deze wordt binnen vijf werkdagen naar u opgestuurd. Op het IBRI formulier vindt u het verzamelinkomen. 

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens of Leonie van Vliet.


Van wie is de vrije sectorhuurwoning?

De huurwoningen in LIFE maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.  


NB. De sociale huurwoningen in LIFE worden verhuurd door HABION. Hiervoor is een aparte inschrijfprocedure. 


Informatie over de vrije sector woningen

Zijn de woningen rolstoel- en/of rollatortoegankelijk?

De woningen zijn levensloopbestendig gebouwd en zoveel mogelijk voorbereid op eventuele zorg. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met draaicirkels voor bijvoorbeeld een rolstoel. De drempels zijn minimaal.  De algemene toegangsdeuren zijn veelal voorzien van deurautomaten, dus zoveel mogelijk voorbereid op rollator- en rolstoel gebruik. 

Hoe is de ontsluiting van de appartementen geregeld?

Elke bewoner bereikt het gebouw via zijn of haar eigen entree. Elke entree is voorzien van een lift. In totaal zijn er 12 liften aanwezig. U kunt vanuit de lift met uw eigen sleutel de parkeergarage in en uit. In de garage is ook plaats voor de fietsen.

Hoe is de verwarming en ventilatie geregeld?

De woning is voorzien van vloerverwarming. De woning wordt op natuurlijke wijze geventileerd door middel van gevelroosters.

Hoe is de afwerking van de wanden en de plafonds?

De wanden worden behangklaar afgewerkt, de plafonds zijn afgewerkt met de kleur Naturel wit.

Is er een internetaansluiting?

Er is een voorziening gemaakt in de meterkast, waar u een aansluiting kunt maken. U dient zelf een abonnement af te sluiten met een internetprovider.

Zijn er (invalide) parkeerplaatsen beschikbaar? Tegen welke prijs?

Parkeerplaatsen zijn gelegen in de onder het complex gelegen garage, waarvan een beperkt aantal rolstoeltoegankelijk is of voorzien is van een laadpaal voor elektrische auto’s. Het aantal parkeerplaatsen is echter beperkt. U wordt dan ook aangeraden om bij uw inschrijving aan te geven of u interesse heeft in een parkeerplaats.

De kosten voor een parkeerplaats zijn EUR 150,-- per maand, exclusief servicekosten a EUR 15,--.

Kan ik de woning bekijken?

Er wordt hard gebouwd aan de appartementen, uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk de appartementen vooraf te bekijken. Op dit moment zijn we in gesprek om een open dag te organiseren, zodat u toch even binnen kan kijken. Mocht dit doorgaan laten we u dit uiteraard direct via de nieuwsbrief aan u weten.

Is er een fietsenberging aanwezig en zijn daar oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobiels?

Er zijn 3 gezamenlijke fietsenbergingen aanwezig in de onderliggende parkeergarage. Tevens zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast zijn er in totaal 24 scootmobielplaatsen aanwezig, welke voor een deel zijn voorzien van oplaadpunten. 

Hoe is de badkamer en toilet afgewerkt?

De badkamer heeft een inloopdouche, wastafel met spiegel. De vloertegels zijn 60 x 60 cm donkergrijs, wandtegels wit glanzend 20 tot 40 cm tot aan het plafond.

De separate toilet heeft een vrijhangend closet en fonteintje. Vloertegels 60 x 60cm donkergrijs, wandtegels wit glanzend 20 tot 40 cm tot aan 1500 hoogte. Hierboven Brander Crystal spuitverf, naturel wit.

Is het schilderen van kozijnen en wanden toegestaan? Heb ik toestemming nodig om te klussen in de woning?

De kozijnen worden geschilderd opgeleverd, achteraf schilderen is niet gewenst. De wanden dienen wel geschilderd te worden.

Voor alle regels over klussen in uw woning, kunt u ook de website van de eigenaar raadplegen. Wijsmetuwwoning.nl. Hier vindt u tips over kleine en grote aanpassingen in de woning. Waar heeft u toestemming voor nodig? En waar kunnen wij helpen met wmo-aanvraag.

 

Wat voor een keuken zit er in de woning?

De keuken heeft hoek of een lijnopstelling, deze is terug te vinden op de plattegrond van de woning. Elke woning is voorzien van een Keller keuken voorzien van Siemens apparatuur. Elke keuken heeft een koelkast met een vrieskast, afzuigkap (afzuiging naar buiten), inductie kookplaat, vaatwasser en een magnetron. 

Sociale huurwoningen (HABION)

Hoe schrijf ik mij in voor de sociale huurappartementen (huur tot 720 euro per maand)

Bekijk de inschrijfprocedure onder het kopje SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN.

Mag de wooncoöperatie bepalen of er studenten mogen komen wonen?

De sociale huurappartementen in het LIFE gebouw zijn door de gemeente aangewezen als woningen bestemd voor bewoners met een leeftijd van minimaal 60 jaar. Op dit moment is het niet mogelijk dat studenten (< 60 jaar) of gezinnen in de sociale huurappartementen in LIFE kunnen komen wonen. Wel echtparen, mits beiden minimaal 60 jaar oud zijn.

 

Wat zijn de servicekosten voor de sociale huurappartementen?

De servicekosten bestaan onder andere uit nutsvoorzieningen t.b.v. de algemene ruimte (elektra- en waterverbruik), huismeester, alarm/telefonieverbinding lift, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud gemeenschappelijke binnentuin, gladheidsbestrijding, administratiekosten. Het voorschotbedrag servicekosten is begroot op € 65.

Hoe groot is de binnentuin? En hoe is het gebruik samen met bewoners die huren bij Cordaan?

De tuin is in totaal ca. 815 m².
Er is ruimte is om te zitten, er is een wandelpad en meer dan voldoende groen. De bewoners van Cordaan hebben een eigen (besloten) terras. Via een hellingbaan hebben zij en de andere bewoners van de koop- en huurappartementen toegang tot de binnentuin.

 

Wat is de invulling van de buurtkamer in het gebouw?

De plannen worden momenteel uitgewerkt. Het is een plek waar ruimte is om de bewoners van Cordaan een zinvolle en met name creatieve invulling van de dag te bieden van maandag tot en met vrijdag. In de avonden en weekenden is het denkbaar om met de (buurt)bewoners initiatieven te ontplooien. Dit gaat altijd in overleg en samenspraak. Vanuit de visie om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen, is er ruimte en openheid om hier als bewoners ideeën voor te ontwikkelen.

Wat zijn de zorgstudio's van Cordaan in het gebouw?

In deze één-kamerwoningen komen mensen wonen met een zware zorgvraag (dementie). Cordaan faciliteert voor deze bewoners 24-uurs zorg in een vernieuwde omgeving in de wijk, waar volop leven is.

De sociale huurwoningen zijn gedeeltelijk gesitueerd boven de horeca. Is er al zicht op wat voor horeca hier gaat komen?

Bouwinvest is de eigenaar van de horecaruimte, de overige bedrijfsruimten waar onder andere het gezondheidscentrum in komt en de vrije sector huurwoningen. Sinds begin mei zijn zij actief zoekende naar een invulling voor de horecaruimte. Het uitgangspunt is dat deze invulling aantrekkelijk is en uitstraling heeft. Zij hopen dat partijen interesse hebben die ook echt kwalitatieve horeca willen gaan exploiteren zoals op meerdere plekken in de Houthaven het geval is. Daarbij denken we dus alleszins niet aan een cafetaria maar eerder aan een leuk restaurant. In ieder geval een plek, waar u gezellig en goed kunt eten en die toegankelijk is voor een breder publiek.

Zijn er voorzieningen in de buurt?

In de Spaarndammerbuurt, op ca 200 meter afstand, zijn vele voorzieningen van een supermarkt, openbare bibliotheek, restaurantjes en winkels.

De Houthaven is goed bereikbaar met de bus en pont vanuit andere delen van Amsterdam. Op de begane grond van het gebouw bevindt zich een huisarts, fysiotherapeut en apotheek.

Wordt de woongemeenschap/coöperatie een combinatie van huur- en koopwoningen?

In beginsel wordt de wooncoöperatie gestart en gevormd door de bewoners van de sociale huurappartementen. Om één LIFE te zijn, is het ideaal dat alle bewoners, zowel van de huur- als de koopwoningen, met elkaar lid zijn van de wooncoöperatie. Daar gaan bewoners met elkaar aan bouwen. Meer informatie over de wooncoöperatie vindt u hier.

Heb ik als huurder recht op huurtoeslag?

Vaak wordt ons gevraagd of huurders van een sociale huurwoning in LIFE in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Dat is helaas niet het geval. De sociale huurwoningen in LIFE hebben een kale huur van € 698 tot € 720. Op basis van de regels voor passend toewijzen mogen sociale huurwoningen met een kale huur van € 698 tot en met € 720 worden toegewezen aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen van minimaal € 22.675 en aan tweepersoonshuishoudens met een inkomen van minimaal € 30.800. Deze huishoudens hebben geen recht op huurtoeslag omdat hun inkomens boven de inkomensgrenzen voor huurtoeslag liggen.

Passend toewijzen: Aan welke regels moeten woningcorporaties zich houden

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/toewijzen-betaalbare-woningen

Huurtoeslagregels

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/

 

Keuze en toewijzing appartement

Indien u aan alle gestelde criteria voldoet en de bewonerscommissie u graag als nieuwe buurman of buurvrouw verwelkomt, wordt u gevraagd om een aantal woningvoorkeuren op te geven. In de toewijzing van de woningen proberen we zoveel mogelijk met ieders opgegeven voorkeuren rekening te houden. In het voorstel voor de toewijzing dat wordt gemaakt, houden we onder andere rekening met de wachttijd bij woningnet en kijken we ook naar wat voor iemand noodzakelijk kan zijn in het geval van een specifieke zorgvraag. LIFE is tenslotte een plek voor mensen die volop en zelfredzaam in het leven staan maar ook voor mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben.

Is de woning voorzien van glasvezel en ethernet aansluitingen?

De woningen worden met glasvezel en cai uitgerust.

Hoe hoog zijn de ramen?

Dit is vrij specifiek. Gemiddeld zijn de ramen (ivm de verdiepingshoogte 4,5m op de begane grond en 3,5m op de verdiepingen) 3,4 m hoog op de begane grond en 2,4m hoog op de verdiepingen. Let op: dit zijn echt gemiddelden en het kan afwijken.

Is het mogelijk om een muur of afscheiding in de ruimte te maken?

Een afscheiding door bijvoorbeeld losse kasten of andere losse elementen mag u altijd realiseren. Daarbij is het wel belangrijk om na te gaan of de ventilatie in het appartement niet wordt verstoord. Indien er een uitdrukkelijke behoefte is om een extra kamer te realiseren, en bouwkundig is dat mogelijk, staat Habion er voor open om deze mogelijkheid nader te bekijken. De kosten zullen in dat geval voor u als bewoner zijn. Op voorhand kan over het realiseren van een extra kamer nog geen toezegging worden gedaan.

Is er een berging?

Er is een inpandige bergruimte in het appartement. In deze berging staan ook de technische installaties opgesteld en bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine. Er is geen berging elders in het gebouw aanwezig.

het gebouw en de appartementen rolstoeltoegankelijk?

De woningen zijn nagenoeg drempelloos of hebben een beperkte op-/afstap. De voordeur van de gezamenlijke entree is voorzien van een automatische deuropener en ingericht op rolstoel- rollatorgebruik.

Mijn (sociale huur)woning wordt gesloopt in 2021. Ik moet verplicht verhuizen. Heb ik voorrang?

Voor dit specifieke project is dit geen criterium dat onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. U krijgt op grond hiervan dus geen voorrang.

Als je binnenkort met pensioen gaat en nu nog een te hoog inkomen hebt, kom je dan toch in aanmerking voor een appartement?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in LIFE wordt uitgegaan van het verzamelinkomen over 2017. In de meeste gevallen is het verzamelinkomen over 2018 nog niet beschikbaar. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan de inkomensinformatie over 2018 ook gebruikt worden voor de inkomenstoets.

In bijzondere gevallen kan bekeken worden, of er met het uitzicht op AOW en een vaste pensioenbijdrage van afgeweken kan worden. Daar kan echter geen toezegging in gedaan worden. De regelgeving hieromtrent zal nageleefd worden.

Verandering van inkomen door verandering van de werksituatie (salaris) is in geen geval een reden om hier een uitzondering in te maken.

Waar komen de sociale huurappartementen t.o.v. de vrije sector huurappartementen?

De appartementen liggen tussen de vrijesectorwoningen. Vanuit de binnentuin ziet u dus zowel links als rechts vrijesectorwoningen.

 

Hoe staat het met parkeren in en om LIFE?

De Houthaven wordt autoluw in opzet. Dit betekent dat een aantal eilanden autovrij is en het aantal parkeerplekken in de openbare ruimte beperkt is. Bewoners van de Houthaven krijgen dus geen vergunning voor parkeren op straat. De enige uitzondering zijn de bewoners van de woonschepen. In de Pontsteigergarage worden 275 parkeerplekken gerealiseerd voor vergunningshouders uit o.a. de Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt.

 Er zullen diverse bezoekersparkeerplaatsen voorzien worden. De gemeente Amsterdam heeft de verantwoordelijkheid om ook invalideparkeerplaatsen te voorzien in de directe omgeving.

 In LIFE is beperkt parkeerruimte beschikbaar in de ondergelegen kelder van het gebouw. Er is een aantal parkeerplaatsen te huur voor de LIFE bewoners van de sociale huurappartementen.