INSCHRIJVEN VRIJE SECTOR

Hoe schrijf ik mij in voor een woning?

In 10 stappen naar uw eigen woning. 

Stap 1: Kies via de woningzoeker de woningen van uw voorkeur. Klik hierbij op het hartje bij de woning.

Stap 2: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (deze kunt u later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 3: U ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: uw gebruikersnaam is uw e-mail, het wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 4: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan, in uw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 5: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als u alle documenten heeft geüpload dan kunt u klikken op ‘documenten compleet’. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 6: Geef aan wat u aanspreekt in LIFE en hoe u ouder worden in dit gebouw voor u ziet.  U kunt gebruik maken van Word of PDF. Deze kunt u toevoegen in uw dossier onder 'documenten/overig'.  Dit kan een word of pdf bestand zijn. Ook kunt u een email sturen aan info@leveninlife.nl. 

Stap 7: U heeft op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. Wilt u deze wijzigen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in uw IDD.

Stap 8: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten  (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, uw geschreven motivatie, het aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.  


U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u de woning accepteert zullen we uw  dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 8: Is uw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan u toewijzen en ontvangt u van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 9: We gaan elkaar ontmoeten! We plannen kennismakingsgesprekken en ontmoetingen voor de bewoners.

Stap 10 : Nu is het wachten tot het appartement gereed is en u de sleutel in ontvangst kan nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.   

Van wie is de vrije sectorhuurwoning?

De huurwoningen in LIFE maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.  


NB. De sociale huurwoningen in LIFE worden verhuurd door HABION. Hiervoor is een aparte inschrijfprocedure. 


Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning in de vrije sector?

De woningen in Houthavens worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kunt u huurtoeslag aanvragen.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Uw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van uw eigen verbruik. Verder betaalt u als huurder belastingen: waterschaps- belasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur. In de Houthaven wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming. Hiervoor moet u zelf een abonnement afsluiten.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaalt u maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt (vooralsnog) EUR 85,- per maand. U ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waar u servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het electraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. U ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten. 

Wanneer is een borg van toepassing?

-  u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

-  u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

-  u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

-  u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

-  u vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.


Hoe gaan Bouwinvest en MVGM met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/of  u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement. 

Wat zijn de inkomensvoorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:
Het bruto maandinkomen is minimaal gelijk aan 3,5 x de kale huurprijs. Het inkomen van de partner wordt voor 75% meegerekend. Voorbeeld: bij een kale huurprijs van € 1.000,- is het benodigde minimum bruto maandinkomen vastgesteld op een bedrag van € 3.500,- .

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam van MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens, Leonie van Vliet of Danielle Koot.

Waarom moet ik deze stukken aanleveren?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Gepensioneerd/Uitkering

Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Eventueel bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.


Zelfstandig ondernemer

Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

Prognose 2019 (opgesteld door een accountant) 

Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Eventueel bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.


Eigen vermogen

IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

Bankafschrift eigen vermogen

Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement. 

Heeft u hulp nodig bij het Idd of vragen over de stukken? WE helpen u graag op ons kantoor of telefonisch met het digitale inschrijven. Bel ons gerust op werkdagen van 9-17 op 088- 432 47 80 (MVGM Zorgvastgoed) of Lida Reiff (020) 6 816 716 (Hallie & van Klooster Makelaardij).

Waarom moet ik mij digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren.  Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning in LIFE.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor een minimale periode van 12 maanden, daarna voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Waarom verwachten de verhuurders een toelichting op de keuze voor LIFE?

In LIFE streven we naar dat bewoners naar elkaar omkijken en een bijdrage willen leveren aan het concept LIFE. De verhuurders vragen een motivatiebrief om zo erachter te komen waarom men graag wilt wonen in Life, zodat de nieuwe bewoners ook echt een bijdrage kunnen leveren aan dit woonconcept en dit samen in stand kunnen houden.

Graag horen we bij de inschrijving wat u aanspreekt aan leven in LIFE. We streven voor dit gebouw naar een fijne groep buren die, geheel vrijblijvend en op een manier die hen past, naar elkaar omkijken. LIFE wordt beslist geen woongroep; iedereen woont zelfstandig in een eigen woning en er bestaat geen verplichting tot activiteiten of zorg. Wel denken we dat het leven net wat leuker en makkelijker wordt wanneer we bij elkaar betrokken zijn als groep gelijkgestemde buren. Elkaar leren kennen is de eerste stap, graag horen we iets meer over u als persoon. En we horen dan ook graag van u hoe u ‘omkijken naar elkaar’ zou willen invullen. Buren die u voorgingen noemden bijvoorbeeld: eens een boodschap voor elkaar meenemen, een gezellig uitje met wie daar zin in heeft, een luisterend oor, een klusje voor elkaar doen waar de ander meer handigheid in heeft, vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan, een borrel drinken in de buurtkamer. U mag deze toelichting zo kort of uitgebreid maken als u zelf wil of daarin ook een vraag stellen.

We horen graag van u. 

NB. voor de sociale huurappartementen van Habion is een aparte inschrijfprocedure en formulier. Klik hier.

Hoe worden de woningen toegewezen?


De woningen zijn bedoeld voor mensen met een leeftijd vanaf 60 jaar. Er gelden geen beperkingen voor waar u nu woont of wat voor woning u achterlaat. 

Graag horen we bij de inschrijving wat u aanspreekt aan leven in LIFE. We streven voor dit gebouw naar een fijne groep buren die, geheel vrijblijvend en op een manier die hen past, naar elkaar omkijken. LIFE wordt beslist geen woongroep; iedereen woont zelfstandig in een eigen woning en er bestaat geen verplichting tot activiteiten of zorg. Wel denken we dat het leven net wat leuker en makkelijker wordt wanneer we bij elkaar betrokken zijn als groep gelijkgestemde buren. Elkaar leren kennen is de eerste stap, graag horen we iets meer over u als persoon. En we horen dan ook graag van u hoe u ‘omkijken naar elkaar’ zou willen invullen. Buren die u voorgingen noemden bijvoorbeeld: eens een boodschap voor elkaar meenemen, een gezellig uitje met wie daar zin in heeft, een luisterend oor, een klusje voor elkaar doen waar de ander meer handigheid in heeft, vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan, een borrel drinken in de buurtkamer. U mag deze uitleg zo kort of uitgebreid maken als u zelf wil of daarin ook een vraag stellen.

Naast het voldoen aan de gestelde inkomenseis en de volledigheid van uw dossier en finale credit check vinden wij het heel belangrijk dat u als bewoner(s) kunt aangeven waarom u wilt wonen in LIFE. Graag horen wij iets meer over uzelf.

- Wat is uw levensmotto?

- Wat spreekt u aan in LIFE?

- Hoe wilt u samenleven in LIFE?

Deze toelichting kunt u toevoegen in uw idd, of u kunt deze ook e-mailen naar info@leveninlife.nl.Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen, dan worden deze meegenomen in de inkomensberekening.

U kunt kosteloos via de belastingdienst een IBRI formulier aanvragen, deze wordt binnen vijf werkdagen naar u opgestuurd. Op het IBRI formulier vindt u het verzamelinkomen. 

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens of Leonie van Vliet.


Wat houdt precies de kwartiermakerspremie of huurkorting in?

De huurkorting, bij wijze van kwartiermakerspremie, duurt 24 maanden en gaat in op de dag van sleuteloverdracht. Uw inkomen toetsen wij op de huurprijs die u in 2022 gaat betalen.
Zolang de directe omgeving van Revaleiland in de Houthaven nog niet helemaal is voltooid en de bewoners hier last van kunnen ondervinden, geven wij een korting op de huurprijs, bij wijze van kwartiermakerspremie.
 

Informatie over de vrije sector woningen

Zijn de woningen rolstoel- en/of rollatortoegankelijk?

De woningen zijn levensloopbestendig gebouwd en zoveel mogelijk voorbereid op eventuele zorg. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met draaicirkels voor bijvoorbeeld een rolstoel. De drempels zijn minimaal.  De algemene toegangsdeuren zijn veelal voorzien van deurautomaten, dus zoveel mogelijk voorbereid op rollator- en rolstoel gebruik. 

Hoe is de ontsluiting van de appartementen geregeld?

Elke bewoner bereikt het gebouw via zijn of haar eigen entree. Elke entree is voorzien van een lift. In totaal zijn er 12 liften aanwezig. U kunt vanuit de lift met uw eigen sleutel de parkeergarage in en uit. In de garage is ook plaats voor de fietsen.

Hoe is de verwarming en ventilatie geregeld?

De woning is voorzien van vloerverwarming. De woning wordt op natuurlijke wijze geventileerd door middel van gevelroosters.

Hoe is de afwerking van de wanden en de plafonds?

De wanden worden behangklaar afgewerkt, de plafonds zijn afgewerkt met de kleur Naturel wit.

Is er een internetaansluiting?

Er is een voorziening gemaakt in de meterkast, waar u een aansluiting kunt maken. U dient zelf een abonnement af te sluiten met een internetprovider.

Zijn er (invalide) parkeerplaatsen beschikbaar? Tegen welke prijs?

Parkeerplaatsen zijn gelegen in de onder het complex gelegen garage, waarvan een beperkt aantal rolstoeltoegankelijk is of voorzien is van een laadpaal voor elektrische auto’s. Het aantal parkeerplaatsen is echter beperkt. U wordt dan ook aangeraden om bij uw inschrijving aan te geven of u interesse heeft in een parkeerplaats.

De kosten voor een parkeerplaats zijn EUR 150,-- per maand, exclusief servicekosten a EUR 15,--.

Is er een fietsenberging aanwezig en zijn daar oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobiels?

Er zijn 3 gezamenlijke fietsenbergingen aanwezig in de onderliggende parkeergarage. Tevens zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast zijn er in totaal 24 scootmobielplaatsen aanwezig, welke voor een deel zijn voorzien van oplaadpunten. 

Hoe is de badkamer en toilet afgewerkt?

De badkamer heeft een inloopdouche, wastafel met spiegel. De vloertegels zijn 60 x 60 cm donkergrijs, wandtegels wit glanzend 20 tot 40 cm tot aan het plafond.

De separate toilet heeft een vrijhangend closet en fonteintje. Vloertegels 60 x 60cm donkergrijs, wandtegels wit glanzend 20 tot 40 cm tot aan 1500 hoogte. Hierboven Brander Crystal spuitverf, naturel wit.

Is het schilderen van kozijnen en wanden toegestaan? Heb ik toestemming nodig om te klussen in de woning?

De kozijnen worden geschilderd opgeleverd, achteraf schilderen is niet gewenst. De wanden dienen wel geschilderd te worden.

Voor alle regels over klussen in uw woning, kunt u ook de website van de eigenaar raadplegen. Wijsmetuwwoning.nl. Hier vindt u tips over kleine en grote aanpassingen in de woning. Waar heeft u toestemming voor nodig? En waar kunnen wij helpen met wmo-aanvraag.

 

Wat voor een keuken zit er in de woning?

De keuken heeft hoek of een lijnopstelling, deze is terug te vinden op de plattegrond van de woning. Elke woning is voorzien van een Keller keuken voorzien van Siemens apparatuur. Elke keuken heeft een koelkast met een vrieskast, afzuigkap (afzuiging naar buiten), inductie kookplaat, vaatwasser en een magnetron. 

Kan ik de woningen bezichtigen?

Er is een modelwoning beschikbaar. U kunt een afspraak maken om  deze of andere beschikbare appartementen te bezichtigen. Neem hiervoor contact op met het verhuurteam, vraag naar Nadia Posthumus via telefoonnummer, 088- 432 47 80.

Is er een huismeester of gastheer/vrouw aanwezig?

  1. Wij vinden het belangrijk dat u zich straks echt thuis voelt in LIFE en willen u graag ontzorgen waar mogelijk. Daarom is er in uw woongebouw wekelijks een hospitality host aanwezig, Terence Slee. Terence is uw eerste aanspreekpunt op locatie. Hij helpt u op weg wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over de mogelijkheden voor het afnemen van zorg of de activiteiten die georganiseerd kunnen worden in de dagbestedingsruimte van Cordaan. Het kan ook zijn dat u uw sleutels bent kwijtgeraakt of het gewoon even fijn vindt om een praatje te maken. Ook daarvoor kunt u bij Terence terecht.

Terence is 3 dagen per week in LIFE aanwezig. De vaste werkdagen en tijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 13.30  uur.